تکنولوژی

آیا میدانید Chatgpt چه میزان آب مصرف می کند؟

شاید برایتان جای تعجب باشد که Chatgpt هم آب مصرف می کند. طبق مطالعه اخیر محققان، مراکز داده غول‌های هوش…
ادامه مقاله